Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Støykontroll

Prosjektet Støykontroll i aluminiumindustrien startet 1. april 2005 og
avsluttet 30. april 2012.  Deltakende bedrifter:

  • Alcan á Íslandi
  • Alcoa Norway
  • Hydro Aluminium
  • Kubikenborg Aluminium
  • Norðurál (til 31. desember 2007)
  • Sør-Norge Aluminium
  • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
Hørselsskader utgjør de fleste arbeidsrelaterte sykdommer som hvert år blir meldt til
Arbeidstilsynet i Norge fra aluminiumindustrien. Det er indikasjoner på at andre land
har samme erfaring.  På denne bakgrunn er det i AMS-regi enighet om en felles innsats
for å motvirke hørselsskader og gjennomføre dette prosjektet innen støyproblematikken.
 

Prosjektets innhold

Organisering
Prosjektet ble organisert med en prosjektgruppe med representanter fra medlemsbedriftene,
en representant fra Hydro Olje & Energi og støykompetanse fra Lifetec AS.

Nettside
Denne nettsiden for støykontroll beskriver metoder for gjennomføring av støyreduserende tiltak. 
Den er et oppslagsverk og hjelpemiddel for de som jobber innen støyproblematikken.
Erfaringsdatabasen oppdateres jevnlig.

[Gå tilbake]