Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Samvariasjon

Samvariasjon av aerosoler og gassene HF, SO2 og CO i arbeidsluft ved primærproduksjon av aluminium
startet 1. juli 2009 og avsluttet 31. desember 2011. 
Sluttrapport kan lastes ned her.

 Deltakende bedrifter:

  • Alcan á Íslandi
  • Alcoa Fjarðaál
  • Alcoa Norway
  • Hydro Aluminium
  • Kubikenborg Aluminium
  • Sør-Norge Aluminium
  • Vigeland Metal Refinery


Mål
Ved hjelp av direktevisende sensorer å finne en eventuell samvariasjon (faktor) mellom HF, SO2 og CO.

Gjennomføring
Det nyutviklede, bærbare og direktevisende instrumentet for bestemmelse av HF i luft vil bli benyttet simultant med et spektrometer for bestemmelse av aerosolkonsentrasjonen i luft samt elektrokjemiske, bærbare sensorer for bestemmelse av både SO2 og CO. Disse sensorene (HF og aerosol) vil bli simultant logget ved anvendelse av nyutviklet PIMEX-utstyr for visualisering og dokumentasjon av eventuell samvariasjon av luftforurensninger ved forskjellige arbeidsprosesser i prebake- og eventuelt i Søderberg-haller. Praktisk prøvetaking og utvelgelse av jobbfunksjoner/arbeidsoppgaver må avklares med aktuelle aluminiumverk slik at undersøkelsen blir tilpasset de lokale forholdene og at de mest aktuelle arbeidsoppgavene blir valgt.

Det er beregnet totalt 2 uker feltarbeid med målinger på avtalte jobbfunksjoner/arbeidsoppgaver i både Søderberg- og prebakehall(er) som planlegges gjennomført innen utgangen av september 2009.

[Gå tilbake]