Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Risikovurdering av arbeidsmiljø

Prosjektet ble gjennomført i 2000 og 2001.  Følgende bedrifter har deltatt i prosjektet:

 • Elkem Aluminium
 • Hydro Aluminium Metal Products
 • Kubikenborg Aluminium

Prosjektets hovedmål
Hovedmålet var å forbedre arbeidsmiljøet hos medlemsbedriftene ved systematisk bruk av risikovurdering, herunder planlegging, gjennomføring og verifisering av tiltak.

Prosjektet hadde følgende delmål:

 • Utarbeide håndbok til bruk for bedriftene
 • Gjennomføre opplæring og pilotstudier ved EA Lista, HA Årdal og HA Sunndal.
 • Utarbeide en ergonomisk modell som inngår i håndboken
 • Utvikle Key Performance Indicator (KPI for arbeidsmiljø).

Prosjektaktiviteter
Aktivitetene ble gjennomført i henhold til tidsplan.

Håndbok (for Risikovurdering av arbeidsmiljø)
Det er utarbeidet en håndbok (ca. 80 sider + vedlegg)  av Hydros Forskningssenter, AMS og bedriftene i fellesskap.  Hydro-utgave og AMS-utgave er likelydende.

Innhold

 • DEL I
  Overordnede målsetninger og rammeverk (rettet mot toppledelse)
   
 • DEL II
  Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kartlegginger (rettet mot linjeledelse/BHT)
   
 • DEL III
  Metodebeskrivelse (rettet mot HMS-/BHT-personell)

Håndbok for risikovurdering og presentasjon av resultater er foreløpig utviklet for:

 • Kjemiske stoffer
 • Støy og vibrasjoner
 • Varmestress
 • Stråling
 • Ergonomi

Konklusjon
Håndboken (som verktøy) gir en god totaloversikt over arbeidsmiljøet og er grundig.  Håndboken tilfredsstiller myndighetenes krav til risikovurdering.

[Gå tilbake]