Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

PIMEX

PIMEX for effektivt arbeidsmiljøarbeid i aluminiumindustrien startet
1. juli 2006 og avsluttes 31. desember 2012. 
Deltakende bedrifter:

 • Alcan á Íslandi
 • Alcoa Fjarðaál
 • Alcoa Norway
 • Hydro Aluminium
 • Kubikenborg Aluminium
 • Norðurál (til 31. desember 2007)
 • Sør-Norge Aluminium
 • Vigeland Metal Refinery

Status pr.
15. april 2010

Utstyrsliste oppdatert
sep. 2010

Brukerhåndbok
PIMEX 2008

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Bakgrunn
HAPPA-prosjektet har vist at hoveddelen av total eksponering for operatørene i stor grad skjer i korte perioder av arbeidsdagen. Det skjer når støv- og gasskonsentrasjonene kommer opp i høye verdier ved åpning av cellene for anodeskift, ved gasskappeskift og mange andre arbeidsoperasjoner.  Den atferdsmessige måten å utføre jobbene på antas å gi stor forskjell i eksponeringen. Eksponeringen kan reduseres betydelig ved å ta hensyn til at slike høye konsentrasjoner forekommer.  En pedagogisk god metode for analyse av jobbutførelsen er viktig for å komme frem til beste praksis.

I forslag til rammekrav fra Direktoratet for arbeidstilsynet i Norge for å redusere antall tilfeller av hallastma, angis som viktig implementering av beste praksis og andre organisatoriske tiltak for reduksjon av eksponeringen.

Mål
Pilotprosjekt 2006 - 2007

 1. Komme frem til en pedagogisk god metode som involverer operatørene i å vurdere sin egen arbeidsmåte med tanke på å unngå høye eksponeringer under arbeid i elektrolysehallene.
 2. Metodikk for direktevisende måling av f.eks. støy og SO2 (og eventuelt HF) kombinert med videoopptak i de enkelte jobbsituasjoner etterfulgt av intervjuer med operatørene.
 3. Demonstrere og dokumentere at konsentrasjonene av forurensninger i pusteluften endrer med jobbutførelsen.

Videreføring 2008 - 2009

 1. Ferdigstille og utprøve en teknisk utrustningspakke tilpasset industriens behov for undersøkelse av støv, røyk, støy, temperatur og varmebelastning og andre arbeidsmiljøfaktorer som kan måles ved bærbare, direktevisende sensorer.
 2. Utdanne personale i anvendelse av utrustningen.
 3. Utvikle metoder for intern bruk av produserte videoer for personalopplæring.

PIMEX-målinger og erfaringsoverføring (2009 - 2012)
Alle deltakere i prosjektet er kjent med det som gjøres ved de forskjellige fabrikkstedene.

Gjennomføring
Pilotprosjekt
Pilotprosjektet administreres av STAMI i samarbeid med AMS.  Pilotprosjektet utføres på 3 verk som geografisk ligger i samme landsdel for reduksjon av kostnader. Både Søderberg- og prebaketeknologi inngår i pilotprosjektet.  Praktisk arbeid vil vare i 3 uker med lokal assistanse.

Videreføring
For at PIMEX-metoden skal være anvendbar for industrien må det utarbeides en moderne teknologisk plattform for innsamling av sensorsignaler og telemetrisk overføring til PIMEX-PC og produksjon av 10 miniatyriserte bærbare enheter med tilpasning til definerte direktevisende sensorer. Det identifiseres hvilke verk som skal bygge opp sin kompetanse og med egne ressurser anvende systemet.  Det tas beslutning om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som skal kunne bestemmes.  Opplæring av nøkkelpersonell og utarbeidelse av informasjonspakker til deltakende verk vil bli gjennomført.

PIMEX-målinger og erfaringsoverføring
Regulær kontakt med hovedaktørene og kommunikasjon gjennom PIMEX-nettsiden.  Behovet for en årlig samling vurderes og vedtas av generalforsamlingen.

Status pr. 15. april 2010
Pilotprosjektet og videreføringen er avsluttet.  Fabrikkstedene gjennomfører lokale prosjekter og målinger.  Erfaringene videreformidles til alle deltakerne i prosjektet. Informasjon om metoden finnes på denne lenken
Rapporten for perioden 2006 - 2009 kan lastes ned her.

[Gå tilbake]