Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Organisasjonen

AMS ble etablert 1. mars 1976.  6 selskap med tilsammen 10 primær aluminiumverk i Island, Sverige og Norge og 1 aluminiumraffineri i Norge er i dag tilsluttet AMS.

AMS er en prosjektrettet organisasjon som søker å nå sine mål for fellesskapet ved å initiere til prosjekter på områdene arbeidsmiljø, utslipp og effekter på mennesker og økosystem.

Generalforsamlingen er AMS' øverste organ.  I den møter verksdirektører og tillitsvalgte fra bedriftene samt representanter fra toppledelsen i de to største selskapene og Industri Energi i Norge.

Et styre på 9 medlemmer fører tilsyn med AMS' daglige drift.  Styret består av 4 verksdirektører, 4 tillitsvalgtes representanter og 1 fagperson for området helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Styret fungerer som styringskomite for prosjekter i AMS-regi.  Sekretariatet forestår den daglige koordinering av prosjektene.

Vedtektene kan lastes ned her.

[Gå tilbake]