Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Observasjon - Kommunikasjon

Prosjektet Observasjons- og kommunikasjonstrening startet 1. mai 2004 og avsluttet mars 2005.  Deltakende bedrifter:

  • Elkem Aluminium
  • Hydro Aluminium
  • Alcan á Íslandi
  • Norðurál
  • Kubikenborg Aluminium
  • Sør-Norge Aluminium
  • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
90 % av våre uønskede hendelser skyldes risikofylt atferd. 85 % av tiltakene går imidlertid ut på å finne tekniske løsninger. Observasjon av jobbutførelse, med fokus på sikker atferd, samt tilbakemelding av det man observerte, er en sentral del av atferdsbasert sikkerhetsarbeid. Bedrifter som har tatt i bruk teknikker i atferdsbasert sikkerhet, der kommunikasjon og observasjon er en viktig del, har hatt en positiv utvikling. Vi mangler gode verktøy for opplæring i observasjon og kommunikasjon. Stadig flere ansatte blir satt til å utføre observasjoner og gi tilbakemelding som en viktig del i å involvere de ansatte i dette arbeidet.  Opplæringen i hvordan dette bør gjennomføres for å gi størst effekt, er mangelfull.

Mål
Produksjon av interaktiv video til bruk i opplæring i observasjons- og kommunikasjonsteknikker med fokus på sikker atferd.

Gjennomføring
En redaksjonskomité ble nedsatt. Redaksjonskomitéen sto ansvarlig for produksjon av en video og et instruksjonshefte som ble ferdigstilt mars 2005.  Videoen under tittelen “Kvifor bry seg?”, er tilgjengelig uten kostnad for AMS’ medlemmer. Den leveres på norsk, islandsk og svensk og kan bestilles hos
send en e-post

Kvifor bry seg?

[Gå tilbake]