Aluminiumindustriens
Milj°sekretariat

Visiting address:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postal address:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to

 

Velkommen til AMS

Aluminiumindustriens Miljosekretariat (AMS) er et partssammensatt forum mellom ledelse og ansatte ved aluminiumverkene i Norden.

Formal
AMS arbeider for a fremskaffe, bearbeide og utveksle kunnskap og erfaring.  Dette for a forbedre HMS
i og rundt aluminiumverkene i Norden
til nytte for bedrifter, ansatte og omgivelser.