Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Kjøretøy og sikkerhet

Prosjektet Kjøretøy og sikkerhet startet 1. mai 2001 og avsluttet 31. oktober 2007.  Deltakende bedrifter:

 • Elkem Aluminium
 • Hydro Aluminium
 • Alcan á Íslandi
 • Kubikenborg Aluminium
 • Sør-Norge Aluminium
 • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
Prosjektet ble gjennomført over en 2½-års periode med gode resultater. I løpet av perioden ble det registrert en kostnadsreduksjon på 22 %. Det var fortsatt et stort potensiale for ytterligere reduksjon. Prosjektet ble vedtatt videreført.

Hovedmål
Forbedring av kjøreferdigheter.

Delmål
Årlig reduksjon av kostnader for kjøretøyhendelser med 25 %.

Prosjektaktiviteter og resultater

Benchmarking
En rapport ble utgitt hver måned med antall kjøretøyhendelser og kostnader.  Registreringene startet i november 2001.   Oppnådd kostnadsreduksjon fra 2002 til 2003 var på 16 %.  Antall hendelser økte i samme periode. Økt fokus på kjøretøyhendelser har økt rapporteringsfrekvensen ved bedriftene.  Årlig kostnadsutvikling - se diagram.

[Gå tilbake
til prosjektaktiviteter]

Kjøretøykonkurranser
AMS-mesterskapet ble gjennomført hvert år i mai/juni med deltakere fra Island, Sverige og Norge.  Førerne kvalifiserte seg gjennom lokale konkurranserDet femte nordisk mesterskapet ble arrangert på Husnes, Norge, 29. mai - 1. juni 2007.  Fra 2006 ble det konkurrert i tre klasser - klasse I, II og III.  Kjøretøy i klasse I var tappevogn, klasse II slaggemaskin (hjullaster) og klasse III pickup.  I tillegg konkurrerte alle deltakerne på truck og de må gjennomførte en teoretisk prøve.
1. premie i mesterskapet var pokal og NOK 5 000, 2. premie NOK 3 000 og
3. premie NOK 1 000. Deltakerne var dyktige og viste stor presisjon i kjøringen.  Mesterskapet ga inspirasjon til operatørene til å tenke sikkerhet når de håndterte kjøretøyene. I mesterskapet var konkurransen knallhard.

Resultatliste 2007

  Klasse I
  1. premie    Magne Skår, SØRAL
  2. premie    Guðmundur B. Hauksson, ISAL
  3. premie    Bert Förare, KUBAL

  Klasse II
  1. premie    Håvard Svendsvoll, EA Lista
  2. premie    Esko Rytkönen, KUBAL
  3. premie    Per L. Vold, HA Karmøy

  Klasse III
  1. premie    Jan Helge Samuelsen, EA Lista
  2. premie    Tor Einar Fagerland, HA Karmøy
  3. premie    Vemund Hjelmeland, SØRAL

Konkurransesteder

  2003         Elkem Aluminium Lista, Norge
  2004         Hydro Aluminium Karmøy, Norge
  2005         Kubikenborg Aluminium, Sundsvall, Sverige
  2006         Alcan á Íslandi, Straumsvík, Island
  2007         Sør-Norge Aluminium, Husnes, Norge
   

[Gå tilbake til prosjektaktiviteter]

AMS-mester 2007
Klasse I
Magne Skår,
Sør-Norge Aluminium, Husnes, Norge

Klasse I

AMS-mester 2007
Klasse II
Håvard Svendsvoll,
Elkem Aluminium Lista, Norge

Klasse II

AMS-mester 2007
Klasse III
Jan Helge Samuelsen,
Elkem Aluminium Lista, Norge

Klasse III
Tappevogn, foto Geir Berntzen
Slaggemaskin, foto Geir Berntzen
Gaffeltruck, foto Geir Berntzen
Pickup, foto Elly B. Andresen

[Gå tilbake til prosjektaktiviteter]

Sjekklister
Et pilotprosjekt ble gjennomført med sjekklister.  Sjekklisten ble utarbeidet til bruk for den enkelte operatør ved kontroll av kjøretøyet før bruk.  Sjekklistene ble innlevert til HMS-koordinator etter hvert skift. HMS-koordinator koordinerte arbeidet sammen med kjøretøyverkstedet for utbedring av mangler. Sjekklisten ble brukt aktivt ved revisjon av kjøretøyet. For å effektivisere arbeidet med sjekklister anbefales at disse gjøres tilgjengelig elektronisk.  De kan da brukes som arbeidsordre for kjøretøyverkstedet.

Sammendrag av sjekklister - resultater

Kjøretøy nr.

Antall sjekk

Orden/renhold

Lys/lyd

Hydrau
likk

Bremser/st yring

Hjul/dekk

Gafler/
mast

Vinduer

Motor/
klima

God

Middels

Dårlig

Alle

2908

354

651

171

773

243

194

241

172

486

242

% av alle hendelser

 

30

55

15

27

8

7

8

6

16

8

[Gå tilbake til prosjektaktiviteter]

Revisjon
For å kvalitetssikre resultatet av sjekklistebruken ble en revisjon gjennomført på alle bedriftene.  Revisjonen ble utført av medlemmene av den sentrale prosjektgruppen.  Revisjonsrapporten viste en forbedring i forhold til resultatene fra de innsendte sjekklistene fra pilotområdene. I tillegg avdekket revisjonen tre områder som gjengangere ved alle bedriftene:

 • Karosseriskader
 • Mangler ved lys
 • Skitne vinduer

På denne bakgrunn ble minirevisjoner foretatt med fokus på disse tre temaene ved hver bedrift. Bedriftene utførte denne revisjonen selv.

Årlige revisjoner gjennomføres for å verifisere at utviklingen fortsatt er positiv når det gjelder standarden på kjøretøyene hos medlemsbedriftene.  Ved revisjon brukes sjekklistene. Etter prosjektslutt i oktober 2007 videreføres revisjoner fra 2008 gjennom prosjektet Trafikkatferd.

[Gå tilbake til prosjektaktiviteter]

Video
For å bygge opp under sjekklistebruken og for å vise nødvendigheten er det laget en informasjons-/motivasjonsvideo.  Den tar for seg utsjekking av et fly (Dash 8) hvor pilotene utfører sine kontroller som en truckfører kontrollerer sitt kjøretøy. Videoen brukes på verne- og skiftmøter o.lign.
Innhold:

 • Bruk av sjekkliste
 • Kjøring med åpen dør
 • Korrigeringer av fører for usikker kjøring
 • Oksidfylling
 • Kjøring i elektrolysen
 • Stor fart
 • Kjøring i vegger og søyler
 • Høye gafler
 • Slagging
 • Bilverksted
 • Eksempler fra kjøretøykonkurransen

 

[Gå tilbake til prosjektaktiviteter]

Pussekluter
På bakgrunn av minirevisjonene hvor det ble avdekket mye skitne ruter/lykter og dermed dårlig sikt, ble det bestilt inn 1000 pussekluter som bedriftene fikk utlevert til bruk i kjøretøyene.  I produksjonslokaler med støv/forurensing er det vanskelig å holde vindusflater rene. Det er i den forbindelse viktig at avdelingene utarbeider daglige rengjøringsrutiner. I et slikt tiltak var pussekluter en faktor.

[Gå tilbake]