Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Visiting address:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postal address:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to

 

Fluorider i arbeidsatmosfæren

Fluorider i arbeidsatmosfæren - Medarbeidereksponering og reduksjon ved hjelp av direktevisende instrument
startet i desember 2012 og avsluttes i desember 2013

Deltakende bedrifter:

 • Rio Tinto Alcan á Íslandi
 • Alcoa Fjarðaál
 • Alcoa Lista
 • Alcoa Mosjøen
 • Hydro Aluminium Høyanger
 • Hydro Aluminium Karmøy
 • Hydro Aluminium Sunndal
 • Hydro Aluminium Årdal
 • Hydro Vigelands Brug
 • Kubikenborg Aluminium
 • Sør-Norge Aluminium

Bakgrunn
I AMS-prosjektet Reduksjon av fluorideksponering i aluminiumindustrien fra 2011 erfarte vi at innføring og bruk av PIMEX var mer arbeidskrevende enn forventet.  Dette resulterte i at kun 4 av verkene fikk gjennomført målinger med HF-monitor.  Prosjektet viste at målinger med PIMEX og HF-monitor bidrar positivt til målretting av tiltak for arbeidsoperasjoner med høye eksponeringer. 

Mål

 • Alle verkene som aktive brukere av direktevisende instrument (PIMEX).
 • Dele kunnskap ved bruk av måleutstyret og erfaringer knyttet til forbedringstiltak. 

Aktiviteter
Utstyr og praksis - erfaringsdeling 
Eksponeringsnivåer for utvalgte aktiviteter og situasjoner:

 • Velge ut aktuelle situasjoner eller aktiviteter fra SOPene
 • Etablere måleprogram
 • Demonstrere eksponeringsnivå for nå-situasjoner
 • Demonstrere eksponeringsnivå ved endrede betingelser
 • Vurdere effekter og varige tiltak basert på målingene

 

[Gå tilbake]