Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Fluorideksponering

Reduksjon av fluorideksponering i aluminiumindustrien inkludert grunnlag for korttidsnorm for fluorider
s
tartet 1. januar 2011 og avsluttet 31. desember 2011. 
Sluttrapport kan lastes ned her.

Deltakende bedrifter:

 • Alcan á Íslandi
 • Alcoa Fjarðaál
 • Alcoa Lista
 • Alcoa Mosjøen
 • Hydro Aluminium Høyanger
 • Hydro Aluminium Karmøy
 • Hydro Aluminium Sunndal
 • Hydro Aluminium Årdal
 • Kubikenborg Aluminium
 • Sør-Norge Aluminium
 • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
I forbindelse med revisjon av administrative normer i Norge har Direktoratet for arbeidstilsynet bedt industrien gjennomførte et prosjekt for fremskaffelse av dataunderlag som grunnlag for fastsettelse av korttidsnorm for fluorider.  Det er ønskelig å kartlegge arbeidsoperasjoner der det er muligheter for høye korttidseksponeringer og der gjennomføring av tiltak kan være nødvendig. I tillegg til anbefalingen vedrørende korttidsnorm vil risikoreduserende tiltak og eventuelt bestemmelse av tiltaksgrenser bli vurdert. Det antas at høye øyeblikksverdier og høy korttidseksponering har betydning for 8-timersverdier.

Mål
Gjennom målrettede tiltak å redusere korttids- og 8-timerseksponering av fluorider i arbeidsatmosfæren. Identifisere, sammenstille og synliggjøre arbeidsoperasjoner med høy eksponering for fremskaffelse av dataunderlag for fastsettelse av korttidsnorm for fluorider.

Gjennomføring

Fase 1
Januar - september 2011

 • Oppsummere historiske måledata for HF og partikkelbundet fluor. Inkludere 8-timers- og korttidsmålinger.
 • Identifisere arbeidsoperasjoner med høy eksponering ved bruk av risikovurderinger, eksisterende målinger og PIMEX.
 • Gjennomføre målinger på utvalgte arbeidsoperasjoner.
 • Sammenstille og vurdere måledata.
 • Vurdere behov og eventuelt å spesifisere en fase 2.

[Gå tilbake]