Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Fjerning av støv fra arbeidstøy

Prosjektet Fjerning av støv fra arbeidstøy startet 1. juni 2008 og ble avsluttet 1. juni 2009.  Deltakende bedrifter:

 • Alcan á Íslandi
 • Alcoa Fjarðaál
 • Alcoa Norway
 • Hydro Aluminium
 • Kubikenborg Aluminium
 • Sør-Norge Aluminium
 • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
Rammekravene fra Arbeidstilsynet fra 1978 har forbud mot åpen renblåsing av arbeidsklær. Dette er inkludert i samarbeidsprosjektet mellom industrien og Arbeidstilsynet for reduksjon av hallastma i aluminiumindustrien. En arbeidsgruppe har utredet flere alternativer for å løse problemstillingen.  Man har kommet frem til at å få utviklet et blåse-/sugemunnstykke til støvsuger ville være den beste løsningen.

Mål
Utvikle et produkt for rengjøring av støvete arbeidstøy. Det skal være et håndholdt munnstykke for støvsuger med innebygget trykkluftdyse.

Gjennomføring
SINTEF Energiforskning har vært teknisk koordinator hvor følgende arbeidsoppgaver var å:

 • Følge utvikling av prototyp hos Nederman Norclean AS.
 • Delta i utprøving av prototyp.
 • Delta i diskusjoner om utforming og brukervennlighet av produktet.  Om nødvendig ville SINTEF trekke inn industridesignkompetanse i prosjektet.

Utprøving av prototyp ble gjennomført ved Hydro Aluminium Sunndal.

Konklusjon
Det ble ikke funnet noen enkel og brukervennlig metode som er et fullgodt alternativ til å blåse rent arbeidstøyet med et enkelt trykkluftsmunnstykke.  Konklusjonen er at renblåsing av arbeidstøy med trykkluftsmunnstykke kan foregå uten å øke helserisikoen for arbeidstakere under følgende forutsetninger:

 • Lufttrykket oppstrøms blåsemunnstykket skal ikke overstige 2,1 bar.
 • Operatørene skal bruke støvmaske under renblåsingen og briller dersom det er skarpe partikler i støvet.
 • Renblåsing skal skje i friluft eller på steder hvor renblåsingen ikke bidrar til å øke støvkonsentrasjonen vesentlig i forhold til bakgrunnskonsentrasjonen (i store produksjonshaller).

Fullstendig rapport kan lastes ned her
 

[Gå tilbake]