Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Visiting address:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postal address:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to

 

Atferd og trafikkstandarder

Prosjektet Atferd og håndheving av trafikkstandarder
s
tartet 1. mai 2011 og avsluttes 1. mai 2014. 
Rapport fra revisjonsrundene kan lastes ned her:

Deltakende fabrikksteder:

 • Rio Tinto Alcan á Íslandi
 • Alcoa Fjarðaál
 • Alcoa Lista
 • Hydro Aluminium Høyanger
 • Hydro Aluminium Karmøy
 • Hydro Aluminium Sunndal
 • Hydro Aluminium Årdal
 • Hydro Vigelands Brug
 • Kubikenborg Aluminium
 • Sør-Norge Aluminium

Bakgrunn
Prosjektet Kjøretøy og sikkerhet har vært gjennomført siden 2001 med endret utforming i 2008.  Oppmerksomheten har vært rettet mot opplæring av sjåfører og teknisk tilstand på kjøretøyer og utvidet med Trafikkatferd i 2008.

Et nytt prosjekt er etablert i 2011 med en varighet på 3 år med tittelen Atferd og håndheving av trafikkstandarder.

Hovedmål

 • Å forbedre håndhevingen av standarder og regler som er bestemt ved hvert fabrikksted og sammenligning av best praksis ved hjelp av revisjoner.
 • Bedret administrasjon og ledelse for å sikre god trafikkatferd gjennom bedre utnyttelse av opplysninger som legges inn i administrasjonssystemer for kjøretøyer.

Prosjektaktiviteter
Revisjoner
Revisjon av håndheving av ledelsessystemer og prosedyrer ved hvert fabrikksted gjennomføres for kjøretøydriften, vedlikehold og fotgjengere når det gjelder krav for de respektive selskap.  Oppmerksomheten vil dreie seg om følgende forhold:

  • Standard for kjøretøy og fotgjengere
  • Risikovurdering
  • Trafikkregler
  • Setebelter
  • Fartskontroll
  • Lys
  • Førkontroll
  • Opplæring
  • Planlagt vedlikehold
  • Atskillelse
  • Målinger
  • Revisjon

Et sentralt tema vil være hva som skjer ute i drift og hvordan førstelinjeledere/formenn reagerer på det som skjer.

Revisorer med kunnskap og erfaring om standarder og regler så vel som kjøretøyers teknisk tilstand, vil bli valgt fra alle medlemsverkene som deltar i prosjektet. Revisorene velges ut fra for eksempel hovedverneombud, HMS-personell, ledelse og kjøretøyvedlikehold.  Revisjonene vil bli fordelt så jevnt som mulig over en 3-års periode.  En revisjonsrapport vil bli sendt til lokal prosjektkontakt, AMS-sekretariatet og prosjektleder.

Deling av data og tilfeller
Foreslå og prøve ut ved minst to fabrikksteder en prosess for bruk av administrasjonssystemer for kjøretøy.  Gjennomgå prosessen og erfaringer med alle fabrikksteder gjennom presentasjon og for interesserte nye fabrikksteder stille til rådighet systemet i praktisk bruk i demonstrasjonsøyemed ved bedriftsbesøk.

[Gå tilbake]